Dagmar Čížková

Tanec mě provází od samotného dětství. Přes deset let jsem navštěvovala PS Hroch, pardubickou taneční skupinu, která se zaměřuje především na disko dance, street dance a latino dance. Účastnili jsme se jedné soutěže za druhou a většinou úspěšně.

Tři roky jsem se věnovala latinskoamerickému a standardnímu tanci, který mě nejvíce poznamenal. Naučila jsem se více ovládat své tělo, a tyto zkušenosti se snažím předat i svým kurzistkám. Pole dance dělám už dva roky, fascinuje mě, protože to je cesta plná výzev. Své hodiny mám zaměřené více tanečně, tzn. že prvky kombinujeme s tanečními kroky a následně je dáváme do choreografií.